اخبار سایت
نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی درواحد اراک

 

به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، کارگاه آموزشی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی با حضور دکترحبیب الله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا نظام آبادی دبیرهیأت امنا ورییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی، دکتر شاهرخ حکمت معاون دانشجویی و فرهنگی واحد اراک و جمعی از مسئولین فرهنگی واحد ها ومراکز آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در سالن جلسات حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

دکتر نظام آبادی رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی در این کارگاه با اشاره به ضرورت توجه به بخشنامه ها وآیین نامه های ابلاغی برای حوزه فرهنگی ودانشجویی گفت: «گاهی مشکلات که در واحدها ومراکز ایجاد می شود بخاطر عدم توجه به بخشنامه یا عدم توجه به مسائلی است که در بخشنامه بصورت شبهه یا ابهام وجود دارد. »

رییس واحد اراک با بیان اینکه باید ازتفسیر به رأی یا عمل کردن به بخشنامه براساس سلیقه شخصی درهمه حوزه ها جداخودداری کرد،افزود:« تمامی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی وسندبالادستی نظام ودانشگاه آزاداسلامی است بنابراین باید کارکنان دانشگاه بخشنامه ها را مرور کنند و براساس مفاد آن عمل کنند.»

وی رسیدگی به وضعیت خوابگاه ها راخواستار شدو گفت: «به دلیل نزدیک بودن سال تحصیلی جدید باید مسائل ایمنی ،روشنایی ،سیستم های سرمایشی وگرمایشی ، زیباسازی و امکانات رفاهی وبهداشتی  خوابگاه ها مورد توجه جدی قرار گیردتا دانشجو ازحوق حقه خود در خوابگاه ها برخوردار شده ورضایت بیش از پیش دانشجویان را شاهد باشیم.»

دبیرهیأت امنای استان مرکزی با اشاره به بلا استفاده بودن فضا ی خوابگاه های برخی از واحدها مانند نراق ،محلات و...افزود:«استفاده از این خوابگاه ها درامور گردشگری دردستور کار قرار گرفته بنابراین اگر قرار است تغییر کاربری برای استفاده بهینه از این فضاها صورت گیرد با هماهنگی مسئولین باشد.»

دکتر نظام آبادی با اشاره به تاکید سازمان مرکزی واستان دراجرای طرح های ماندگار یادآورشد:«اجرای این  طرح ها با رجوع به بخشنامه ها درسه حوزه دردستور کار قرار داردوباید به این مهم توجه داشته باشیم که این مسائل از سوی معاونت فرهنگی  ودانشجویی ارزیابی می شود.»

وی با اشاره به برنامه پنج ساله ششم توسعه دانشگاه ها اظهارکرد:«در این زمینه باید ارزیابی دقیقی از اقدامات صورت گرفته انجام شود تا مشخص شود چقدردرتحقق برنامه ها موفق بوده ایم ودرصورت عقب بودن از آن باید آسیب شناسی لازم انجام گردیده وتدابیر لازم جهت جبران آن نیز اندیشیده شود.»

رییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی با اشاره به تعهدات این دانشگاه در زمینه ارتقا برنامه های فرهنگی درحوزه فرهنگی ودانشجویی گفت:«توجه به مسائل فرهنگی درقالب طرح های ماندگاردردستور کار این دانشگاه قرار داردچراکه توسعه فرهنگی از اولویت‌های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است.»

دکتر نظام آبادی خواستار برگزاری جشن های فارغ التحصیلی برای دانشجویان با حفظ شأن ورعایت قوانین وضوابط دانشگاه شد وافزود:«براساس بخشنامه درصورت وجود داشتن متقاضی می توانید این جشن را دوباردرسال برگزار کنید.»

وی ایجاد ،تجهیز واهمیت دادن به فعالیت کانون ها ی دانشجویی را ضروری دانست وگفت:«برگزاری واجرای برنامه های فرهنگی با محوریت دانشجویان دربرگزاری همایش ها، زمینه‌ساز ایجاد نشاط و مشارکت فرهنگی و اجتماعی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم می کند.»

دکتر حبیب‌الله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی هم برگزاری این کارگاه را به منظور رسیدن به همزبانی وگفتارجمعی ضروری دانست وگفت:«مدیر موفق کسی است که موفق ترین کارشناس حوزه خود باشد چراکه تسلط نداشتن یک مدیر به حوزه کاری خود موجب خرده گیری ونارضایتی مخاطبان می شود.»

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به حجم ومعنی واژه ها افزود:«بر خی به اشتباه ازواژه گفتمان به جای گفتار استفاده می کنند در حالی که گفتار به معنای دیالوگ با واژه گفتمان که یک امری که همه اجزا هستی رادربرمی گیرد واز یک نظمی فراتر است ، تفاوت دارد.»

وی با بیان اینکه فرهنگ هویت انسانها را نشان می دهد تصریح کرد:«ویژگی های مادی ،معنوی واحساسی یک جامعه را فرهنگ می نامند وهمه افراد درحوزه فرهنگ مولد ومصرف کننده هستند.»

وی با اشاره به پدیده شبکه های اجتماعی وتحولات پیاپی که از طریق این شبکه ها ایجاد می شوداضافه کرد:«واقعیت این است که درمقابل تحول فرهنگی امکان مقاومت ویا جلوگیری از آن وجود ندارد بنابر این باید بامدیریت تحول سیاست گذاری ومهندسی فرهنگی به مقابله با اهداف نظام سلطه بپردازیم.»

اسماعیلی با بیان اینکه فرهنگ در نظام آموزشی در بطن آموزش جاری وساری است اظهارکرد:«هرگونه اقدام وفعالیتی درحوزه فرهنگ باید برمبنا ومحور پژوهش انجام شود.»

وی تشکیل اتاق فکر به منظور اجرای طرح های پژوهشی را ضروری عنوان کرد وگفت:«اتاق فکر حلقه مفقوده فعالیت های ماست چراکه امروز نظام سلطه را این اتاق اداره می کند.»

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت تأسیس شرکت های دانش بنیان ،تولید ونشر کتاب ،مقاله ،تولید فیلم ونرم افزارهای فرهنگی افزود:«این سخن مقام معظم رهبری که اگر دراین جایگاه نبودم فعالیت در حیطه جهان مجازی را می پذیرفتم نشانه ی اهمیت تولید نرم افزار های فرهنگی است. »

اسماعیلی یادآورشد:«بر ای تحقق فعالیت های فرهنگی درسند اسلامی شدن دانشگاه آمده است که برای تولید نرم افزارهای فرهنگی باید به سمت نمونه های بومی برویم.»

وی با اشاره به محورهای 10گانه برنامه های فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت:«در حوزه دین ،اخلاق ،امام خمینی(ره)،انقلاب وایده های مقام معظم رهبری باید از رویکرد تقویمی بپرهیزیم وبیشتر رویکرد تعمیقی وتفهمیمی راپیش ببریم.»

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه معاونان ومدیران حوزه فرهنگی دانشگاه درحوزه گردشگری باید به ایجاد درآمد دراین حوزه فکر کنندافزود:«اگر پیوست درآمدی برای حوزه فرهنگی طراحی نکنیم امکان ندارد بتوانیم به فعالیت های خود ادامه دهیم.»

اسماعیلی با بیان اینکه فرهنگ گردشگری کشور ناموزن است اظهارکرد:«دانشگاه آزاد اسلامی می تواند فرهنگ گردشگری کشور را تغییر دهد وآن را مدیریت کند.»

وی با اشاره به اینکه با توجه به موقعیت استان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می تواند محل استقرار زائرین اماکن متبرکه را مدیریت کند گفت:«این دانشگاه می تواند با یک برنامه ریزی مدون از فضاهای بدون استفاده ، اقامتگاه مناسبی رابرای گردشگران فراهم کند.»

درادامه معاونان ومسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با ارائه راهکارهای لازم برای اجرای بهتر فعالیت های فرهنگی به بحث وتبادل نظر پرداختند.

 برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم برای تشویق و ترغیب دانشجویان به منظور شرکت در فعالیت های فرهنگی،  هنری و اجتماعی ،برنامه ریزی و اجرای سمینارها، کنفرانس ها و برنامه های مختلف با مشارکت دانشجویان ،برنامه ریزی و برگزاری اردوها و گردش های علمی، زیارتی و تفریحات سالم برای دانشجویان ،برنامه ریزی، نظارت و حمایت از نشریات دانشجویی ،ابلاغ پیوست فرهنگی ، اخلاق حرفه ای ، استفاده از فضای مجازی ،انجام فعالیت های فرهنگی برمدار علم، برگزاری جشنواره پایان نامه ومقالات و نظریه پردازی درزمینه مسائل علمی از جمله راهکارهای ارائه شده ازسوی معاونان ومسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه فرهنگی و توجه به اسلامی شدن دانشگاه هاست.

 

دوشنبه 15 شهريور 1395  10:6
منبع : اداره کل روابط عمومی واطلاع رسانی

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 30 تير 1397  0:28:43
تعداد بازديد از اين خبر : 801
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است