مدیر مرکز
مدیر مرکزفن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 
مصطفی رضایی
 

پست الکترونیک:

            

تلفن: 34132285-086

         086-33412266

 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  
ارشناسی ارشد:  
دکتری تخصصی:  -

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):
تعداد مقالات ISI-Listed:  -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی:  
تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  
تعداد ثبت اختراع:  -
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  -

 

سوابق اجرایی

 
   
 

 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است