لیست تلفن حوزه

 

حــوزه ریاسـت

شماره مستقیم

دفتر ریاست

33412101

دفتر ریاست

33412102

مشا ور ریاست

33412106

کمیسیون معاملات

33412103

مدیر بازرسی

33412104

مدیر گزینش

33412105

دفتر حراست

33412107

مدیر حراست

33412108

دفتر امور حقوقی

33412119

دفتر تایپ

33412120

مدیر امور بین الملل

33412121

مدیر روابط عمومی

33412122

دفترروابط عمومی

33412123

دفترروابط عمومی

33412127

دفترخوشنویسی

33412126

تالار امیرکبیر (علوم انسانی)

33412125

تالار فردوسی

33412464

دفتر جذب هیات علمی

33412182

ستاد شاهد وامورایثارگران

33412426

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

33412266

دفتر مرکز رایانه

33412267

مسوول سخت افزار

33412268

مسوول خدمات آموزشی –اتوماسیون اداری

33412269

آما ر

33412270

مسوول شبکه

33412271

کارشنا س نرم افزار

33412272

شبکه

33412273

سایت دانشگاه

33412440

 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است