خوشنویسی وتبلیغات

بخش خوشنویسی وتبلیغات

 

اهم فعالیتها

انجام خوشنویسی کلیه امور،مناسبتهای مذهبی و ملی مربوطه ( پارچه  –لوح های تقدیر )

طراحی و اجرای کلیه تابلوهای اطلاع رسانی دانشگاه

فضا سازی محوطه دانشگاه در مناسبتهای مختلف

آرشیو بنر های مناسبتها ملی ومذهبی 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است