بخش اینترنت

- مدیریت و پشتیبانی از وب سایت دانشگاه.

- مدیریت و تعریف کاربران اینترنت دانشگاه.

- مدیریت و تعریف پست الکترونیک اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه.

- ارزیابی و بهینه سازی وب سات اصلی و وب سایت های زیر مجموعه دانشگاه.

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فرمهای تقاضای اینترنت و پست الکترونیک
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است