بخش آمارو اطلاعات

- تهیه آمار های مختلف از بخش های آموزش - پژوهش - اداری و عمرانی  و ارائه به مسئولین دانشگاه.

- تهیه آمارهای مختلف به شکل ادواری و ارائه به مسئولین مربوطه.

- تهیه آمارهای مختلف بنا به درخواست سازمان مرکزی و یا سازمان های خارج از دانشگاه.

 

 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است