بخش سیستم اتوماسیون اداری

- پشیتبانی از سیستم اتوماسیون اداری رایورز.

- تعریف و اصلاح کاربران و دسترسی آنها در سیستم اتوماسیون.

- رفع اشکلات احتمالی کاربران.

 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است