مدیر کل آموزش

 مدیرکل آموزش دانشگاه

مهندس حمید رضا رضائی هزاوه

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1378

کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1388

 

سوابق پژوهشی

 تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  1 در حال تالیف

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  2

 

سوابق اجرایی

کارشناس مسئول اینترانت روزنامه همشهری در استان مرکزی (1سال)

کارشناس سخت افزار مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی اراک(2سال)

کارشناس مسئول شبکه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی اراک(2سال)

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی اراک(4سال)

رئیس مرکز فناوری اطلاعات مجتمع قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی اراک(2سال)

مدیر امور عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی-اراک(1سال)

مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی-اراک(4سال)

مدیر کل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی اراک ، مراکز تابعه و دانشگاه جامع علمی-کاربردی (5سال)

 

افتخارات

کارمند نمونه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سالهای 1381 و1382 .

مدیر نمونه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سالهای 1385و1386.

دریافت لوح تقدیر و سپاس از ریاست محترم وقت دانشگاه در سال 1387 بدلیل انجام موفق و متعدد پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در واحد اراک .

کارمند و پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی در سال 88 .

کسب عنوان مقاله برتر در میان 221 مقاله پذیرفته شده سومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات .

کارمند و پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و تحقیقات استان مرکزی –اراک در سال 92 .

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است